Адам Смит "Богатството на народите"

Под необходими вещи разбирам не само стоките, които са напълно задължителни за поддръжката на живота, но и всичко онова, което според обичаите на страната достойните хора, дори тези от най-ниската прослойка, би трябвало да притежават. Например, една ленена риза, строго погледнато, не е вещ от първа необходимост. Предполагам, че гърците и римляните са живели добре и без да имат ленени дрехи. Но в днешно време в повечето страни в Европа един достоен работещ би се срамувал да се появи в обществото без ленена риза, чиято липса би означавала, че той е в състояние на такава унизителна бедност, в каквато само хората с много лошо поведение изпадат.

Проекти
 
Доклади за социалното приобщаване в България
    Това е поредица от независими доклади за социалното приобщаване в България, изготвянето на които е възлложено от Главна дирекция "Заетост, социални работи и равни възможности" на Европейската комисия."Гореща линия" ...
Мониторинг на политики за интеграция на ромите
Ежемесечен мониторинг на социалната политика, заетостта, образованието и жилищната политика в контекста на ромското включване. Изследването се реализира съвместно с водещата организация - Център за междуетнически диалог ...
Тя в Европа
    "Тя в Европа" е тригодишен проект, който се изпълнява в България от „Гореща линия” ООД в партньорство с ibis acam Bildungs GmbH, Австрия. Проектът е финансиран от Програма "Леонардо да Винчи - Учене през целия живот 2007 – 2013”. ...