Адам Смит "Богатството на народите"

Под необходими вещи разбирам не само стоките, които са напълно задължителни за поддръжката на живота, но и всичко онова, което според обичаите на страната достойните хора, дори тези от най-ниската прослойка, би трябвало да притежават. Например, една ленена риза, строго погледнато, не е вещ от първа необходимост. Предполагам, че гърците и римляните са живели добре и без да имат ленени дрехи. Но в днешно време в повечето страни в Европа един достоен работещ би се срамувал да се появи в обществото без ленена риза, чиято липса би означавала, че той е в състояние на такава унизителна бедност, в каквато само хората с много лошо поведение изпадат.

Новини
 
Актуализирана стратегия по заетостта 27/04/2008
На 25.04.2008 г. беше представена актуализираната Стратегия по заетостта на РБ за периода 2008-2015 г. Трите основни показателя, заложени в действащата стратегия по заетостта са изпълнени, което налага нейното актуализиране. Това ...
Полтика на моментните решения 22/07/2008
На фона на скандалите с усвояването на еврофондовете в страната, успокояващи изглеждат успехите на правителството в икономическата сфера. Тези успехи също са до голяма степен мит. Водената от правителството политика системно ...
Песимизъм за бъдещето и в новото наблюдение на потребителите на НСИ 10/05/2008
Излезе новото наблюдение на потребителите на Националния статистически институт. Основния показател в наблюдението е така нареченият показател на доверие на потребителите, който е средна аритметична на балансите на очакванията ...
Резултати от държавните зрелостни изпити 2008 г. 30/06/2008
Интерпретацията на резултатите от матурите създава редица рискове, които вече бяха илюстрирани от изказванията на известни коментатори. На този етап е особено важно да не се интерпретират резултатите от матурите по повърхностен ...