Адам Смит "Богатството на народите"

Под необходими вещи разбирам не само стоките, които са напълно задължителни за поддръжката на живота, но и всичко онова, което според обичаите на страната достойните хора, дори тези от най-ниската прослойка, би трябвало да притежават. Например, една ленена риза, строго погледнато, не е вещ от първа необходимост. Предполагам, че гърците и римляните са живели добре и без да имат ленени дрехи. Но в днешно време в повечето страни в Европа един достоен работещ би се срамувал да се появи в обществото без ленена риза, чиято липса би означавала, че той е в състояние на такава унизителна бедност, в каквато само хората с много лошо поведение изпадат.

Проект
  < Назад към Проекти
Тя в Европа
    "Тя в Европа" е тригодишен проект, който се изпълнява в България от „Гореща линия” ООД в партньорство с ibis acam Bildungs GmbH, Австрия. Проектът е финансиран от Програма "Леонардо да Винчи - Учене през целия живот 2007 – 2013”. Проектът ще се опита да направи обмен на     знания и опит в сферата на предприемачеството сред жените и ще се изпълнява в 7 европейски държави - Австрия, България, Словакия, Чехия, Германия, Франция и Унгария. Крайната цел на проекта е да повиши заетостта сред жените с помощта на съвременните информационни технологии.

Традиционно повечето жените продължават да бъдат заети в сферата на услугите и търговията. Като цяло, жените все още са в неравностойно положение на пазара на труда в много от страните членки на ЕС, като това се отнася също и за регистрирането на фирми от страна на жени. Проектът "Тя в Европа – комбинирано обучение и предприемачество” е предназначен да предаде знанията, разработени в контекста на Проекта за равнопоставеност "Инициативи. Жени. Предприемачество" на новите транснационални партньори на проекта в България, Словакия, Чехия, Германия, Франция и Унгария. Целта е да се използва обмяната на знания и опит, за да се намали неравностойното положение на жените в рамките на Европейския съюз, което се основава на липсата на информация.

Вероятността жени от всички възрастови групи да се окажат в ситуацията на безработни и без перспективи е по-голяма отколкото при мъжете. Връщането на пазара на труда е свързано с определени трудности и предразсъдъци – нещо, което е характерно за много страни в ЕС като Словакия, Унгария, България, дори Чехия. Изключение е Франция, в която участието на жените в пазара на труда е по-висока. Жените в момента представляват 46% от работещите в ЕС. Въпреки това, този процент е доста по нисък по отношение на жените, които стартират свой собствен бизнес –     по-малко от 30% от новите компании в ЕС са създадени от жени.

Разработеният софтуер, който ще бъде инсталиран на специален уебсайт, предлага едно добро въведение в темата, като     дава възможност на жените да развият своя бизнес идея. От една страна сайтът ще информира жените за трудностите, свързани с основаването на една фирма. Сайтът ще съдържа информация за законовите изисквания и бизнес условията за регистриране на фирма и цели да насърчи жените да направят своите бизнес проекти по-конкретни. Сайтът е преди всичко насочен към жени, женски консултантски организации и бизнес центрове. Крайните потребители са жени, които търсят възможност за професионална независимост чрез основаване на собствена фирма.

Софтуерът "Независима жена - от желание към реалност" е разработен като електронно обучение и предоставя основна информация относно регистрирането на една фирма. Сайтът ще позволява самостоятелно тестване от страна на заинтересованите жени. Модулът допълнително ще се изпробва чрез семинари за консултиране и обучение на тема "регистриране на фирми". Софтуерът е тестван по време на двуседмичен семинар в градовете Куфщайн и Линц в Австрия.

По отношение на неговото съдържание и дидактически метод този софтуер е разработен за целевата група на жените и е изпробван в тестови групи. Този инструмент е подходящ за електронно обучение и може да се използват преди всичко в контекста на комбинирани обучения (съчетаване на електронното обучение и обучение на участници и обучители).

Обучението е основано на модерните IT методи като използва предимството на "виртуалната мрежа". Жените, които до сега са имали малко опит с компютри,     особено възрастни жени и жени от селски райони, могат с помощта на софтуера "Независима жена - от желание към реалност" да се запознаят с тази материя чрез игрови модули, като получат информация за условията за стартиране на бизнес, както и да придобият необходимите допълнителни умения и способности. По този начин жени, за които стартирането на бизнес представлява рационална крачка към професионална независимост, могат да се обучават стъпка по стъпка относно търговските и правните аспекти на една фирма, да придобият умения за ръководене на персонал и др.

Адаптираният вариант на български език на софтуера ще бъде инсталиран и на уеб-страницата на „Гореща линия”, както и на уебсайтовете     на участващите партньори по проекта, като по този начин се цели да се осигури устойчивост на тази инициатива.