Адам Смит "Богатството на народите"

Под необходими вещи разбирам не само стоките, които са напълно задължителни за поддръжката на живота, но и всичко онова, което според обичаите на страната достойните хора, дори тези от най-ниската прослойка, би трябвало да притежават. Например, една ленена риза, строго погледнато, не е вещ от първа необходимост. Предполагам, че гърците и римляните са живели добре и без да имат ленени дрехи. Но в днешно време в повечето страни в Европа един достоен работещ би се срамувал да се появи в обществото без ленена риза, чиято липса би означавала, че той е в състояние на такава унизителна бедност, в каквато само хората с много лошо поведение изпадат.

Проект
  < Назад към Проекти
Мониторинг на политики за интеграция на ромите
Ежемесечен мониторинг на социалната политика, заетостта, образованието и жилищната политика в контекста на ромското включване. Изследването се реализира съвместно с водещата организация - Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”. "Горещя линия" координираше мрежа от теренни специалисти от ромската общност, които провеждаха теренни проучвания в местните държавни структури и потребители на услуги.