Адам Смит "Богатството на народите"

Под необходими вещи разбирам не само стоките, които са напълно задължителни за поддръжката на живота, но и всичко онова, което според обичаите на страната достойните хора, дори тези от най-ниската прослойка, би трябвало да притежават. Например, една ленена риза, строго погледнато, не е вещ от първа необходимост. Предполагам, че гърците и римляните са живели добре и без да имат ленени дрехи. Но в днешно време в повечето страни в Европа един достоен работещ би се срамувал да се появи в обществото без ленена риза, чиято липса би означавала, че той е в състояние на такава унизителна бедност, в каквато само хората с много лошо поведение изпадат.

Проект
  < Назад към Проекти

Child in an institution

Доклади за социалното приобщаване в България
    Това е поредица от независими доклади за социалното приобщаване в България, изготвянето на които е възлложено от Главна дирекция "Заетост, социални работи и равни възможности" на Европейската комисия."Гореща линия" е член на групата на независимите консултанти на консорциума на OSB Consulting – Австрия, Института за изследвания на заетостта     - Великобритания, CEPS/ Instead – Люксембург.

Ролята на "Гореща линия" е да предоставя независими доклади и оценки по конкретни програми и проекти на правителството в сферите на образованието, заетостта и социалната закрила.     До този момент са изготвени аналитични доклади по основни документи на правителството в социалната сфера и по теми като детската бедност, гъвкавата сигурност и прилагането на отворения метод на координация в България.

Свалете докладите от страницата на ЕК