Адам Смит "Богатството на народите"

Под необходими вещи разбирам не само стоките, които са напълно задължителни за поддръжката на живота, но и всичко онова, което според обичаите на страната достойните хора, дори тези от най-ниската прослойка, би трябвало да притежават. Например, една ленена риза, строго погледнато, не е вещ от първа необходимост. Предполагам, че гърците и римляните са живели добре и без да имат ленени дрехи. Но в днешно време в повечето страни в Европа един достоен работещ би се срамувал да се появи в обществото без ленена риза, чиято липса би означавала, че той е в състояние на такава унизителна бедност, в каквато само хората с много лошо поведение изпадат.

Начало
 
"Гореща линия" е българска консултантска фирма, специализираща в сферата на социалната и образователната политика. "Гореща линия" е създадена през 2006 година от Георги Богданов и Боян Захариев, които имат опит в управлението на проекти, в разработването и оценяването на социални политики и в развитието на местните общности.

Избрахме името „Гореща линия”, защото това е мястото, където можеш да се обадиш, когато ти трябва помощ...сега! И когато няма къде другаде да се обадиш. Ние не сме истинска гореща телефонна линия. Но вярваме, че социалните проблеми са важни и трябва да се решават...сега!
 
Ние вярваме също, че социалната работа е професия за хора, които имат силното желание да помогнат за подобряване на качеството на живота. Социалната работа подпомага хората да функционират най-добре в своята среда и е свързана с разрешаването на проблеми, касаещи лошите жилищни условия, безработицата, насилието срещу деца и съпрузи, отсъствието на децата от училище и ранното отпадане на ученици от образователната система и др.

Бул. Мария Луиза 40, офис 4А
София 1202
България

Телефон: +359 2 983 2692;
Факс: +359 2 983 2692
E-mail: george@hotline-bg.com
Web: www.hotline-bg.com